Posted in Propisi Zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima NN 111/2012

NN 111/2012 (10.10.2012.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima HRVATSKI SABOR 2392 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA Članak…

Pročitajte više
Posted in Propisi Zakoni

Zakon o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst)

NN 152/2011 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_152_3144.html

Pročitajte više
Posted in Propisi Zakoni

Zakon o izmjenama Zakona o radu NN127/2017

NN 127/2017 (20.12.2017.), Zakon o izmjenama Zakona o radu HRVATSKI SABOR 2877 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O…

Pročitajte više
Posted in Propisi Zakoni

Zakon o radu NN 93/14

NN 93/2014 (30.7.2014.), Zakon o radu HRVATSKI SABOR 1872 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O RADU Proglašavam Zakon…

Pročitajte više