Posted in Konkretno

Besplatni info telefoni javne uprave

Besplatni telefoni javne uprave 0800 669 933 – porezna oslobođenja, olakšice i porezno priznati izdaci za građane 0800 234 505 – poduzetnički info telefon Ministarstva gospodarstva,…

Pročitajte više
Posted in Uredbe

Agencija za zaštitu osobnih podataka – pravna pitanja

Za pitanja vezana uz primjenu Opće uredbe i ostala pravna pitanja može se kontaktirati help-desk AZOP-a (svakim radnim danom 13:30 – 15:30 sati) Tel.01/ 4609-080…

Pročitajte više
Posted in Uredbe

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

4.5.2016 HR Službeni list Europske unije L 119/1 UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s…

Pročitajte više
Posted in Vijesti

Porezne olakšice za donatore kulture i umjetnosti

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=2166 Zakon o porezu na dobit (”Narodne novine” broj 177/04, 90/05 i 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16) u članku 7. stavku 7. propisuje da se  „porezna osnovica povećava za darovanja u naravi ili…

Pročitajte više
Posted in Pravilnici

Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura

NN 45/2018 (16.5.2018.), Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura MINISTARSTVO KULTURE 852 Na temelju članka 10.a…

Pročitajte više
Posted in Pravilnici

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

MINISTARSTVO KULTURE 1434 Na temelju članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90, 27/93 i 38/09) ministar kulture donosi PRAVILNIK…

Pročitajte više
Posted in Zakoni

Zakon o izmjeni zakona o financiranju javnih potreba u kulturi NN 38/2009

NN 38/2009 (27.3.2009.), Zakon o izmjeni Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi HRVATSKI SABOR 847 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU…

Pročitajte više
Posted in Zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fondovima za kulturu NN 27/1993

NN 27/1993 (6.4.1993.), Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fondovima za kulturu ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 89….

Pročitajte više
Posted in Zakoni

Zakon o fondovima za kulturu NN 47/90

NN 47/1990 (14.11.1990.), Zakon o fondovima za kulturu SABOR REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju člana 389. Ustava Republike Hrvatske, donosim UKAZ o proglašenju Zakona o fondovima…

Pročitajte više
Posted in Obavijesti

Fiskalizacija – podsjećamo: 8. studenoga  2018. godine izvršiti će se zamjena aplikacijskog certifikata Porezne uprave Fiskalcis novim certifikatom.

Porezna uprava obaviještava da će se  8. studenoga  2018. godine izvršiti zamjena aplikacijskog certifikata Porezne uprave Fiskalcis novim certifikatom. Javni ključ novog Fiskalcis certifikata Porezne uprave dostupan jeza…

Pročitajte više