Objavljen Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi donesen na 9. sjednici Hrvatskoga sabora dana 12. listopada 2018. godine, objavljen je u Narodnim novinama broj: 94/2018 te stupa na snagu 1. studenog 2018. godine.

Od 1. prosinca 2018. javni naručitelji su obvezni zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

Od 1. srpnja 2019. izdavatelji elektroničkih računa obvezni su izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.

Više na Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Share: