Zaštita na radu – obveze poslodavaca (kratak vodič) Centra za zaštitu na radu

Sve o odgovornosti i temeljnim obvezama poslodavaca, temeljnim pojmovima zaštite na radu, organiziranju i provođenju zaštite na radu, te ostalim bitnim pojmovima vezanim uz zaštitu na radu možete pročitati u kratkom vodiču Centra za zaštitu na radu.

Share: