Posted in Konkretno

Opća uredba o zaštiti podataka – odnosi li se na pravne osobe?

Odnosi li se Opća uredba na podatke pravne osobe – pročitajte u mišljenju Agencije za zaštitu osobnih podataka

Pročitajte više
Posted in Vijesti

Vlada donijela odluku o povećanju neoporezivih dijela primitaka

Na sjednici održanoj 9. studenoga 2018. Vlada Republike Hrvatske najavila je izmjenu Pravilnika o neoporezivom dijelu primitaka. Odlukom Vlade neoporezivi dio primitaka  od 1. prosinca…

Pročitajte više
Posted in Pravilnici

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak NN 128/2017

NN 128/2017 (21.12.2017.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak MINISTARSTVO FINANCIJA 2921 Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak…

Pročitajte više
Posted in Pravilnici

Pravilnik o porezu na dohodak NN 10/2017

NN 10/2017 (3.2.2017.), Pravilnik o porezu na dohodak MINISTARSTVO FINANCIJA 289 Na temelju članka 9. stavka 2., članka 17. stavka 9., članka 25. stavka 7.,…

Pročitajte više
Posted in Zakoni

Zakon o porezu na dohodak NN 115/2016

NN 115/2016 (9.12.2016.), Zakon o porezu na dohodak HRVATSKI SABOR 2525 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POREZU…

Pročitajte više