Najava Ministarstva uprave – Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat

Ministarstvo uprave najavilo je projekt “Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat”.

Istaknuli su  da će se provedbom tog projekta građanima, poslovnim subjektima i tijelima javne vlasti omogućiti elektroničko potpisivanje i pečatiranje svih službenih dokumenata, što će moći raditi i preko mobilnih telefona.

Više na Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za e/m-Potpis i e/m-Pečat

 

Share: