Posted in Konkretno

Psihosocijalni rizici na radu – procjena rizika važna i za radnike i za poslodavce

Procjena rizika na radu je postupak analize brojnih aspekata uvjeta rada sa svrhom utvrđivanja razine rizika za nastanak oštećenja zdravlja radnika i poremećaja u procesu…

Pročitajte više