Psihosocijalni rizici na radu – procjena rizika važna i za radnike i za poslodavce

Procjena rizika na radu je postupak analize brojnih aspekata uvjeta rada sa svrhom utvrđivanja razine rizika za nastanak oštećenja zdravlja radnika i poremećaja u procesu rada koji mogu izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika. Procjenom rizika odgovara se na pitanja koje su opasnosti prisutne u radnom procesu, kolika je vjerojatnost pojave ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad, koliki je procijenjeni rizik od nastanka oštećenja zdravlja te na brojna slična pitanja.

Za razliku od opasnosti na radu koja  se definira kao izvor mogućeg oštećenja i označava mogućnost da određeni radni uvjeti mehaničke, fizikalne, kemijske, biološke i psihološke prirode oštete zdravlje radnika, rizik je rezultanta vjerojatnosti nastanka štetnog događaja i težine posljedice tog istog štetnog događaja u obliku ozljede ili bolesti radnika ili štete na imovini i okolišu.

Jedan od novije prepoznatih rizika na radu su prihosocijalni rizici na radu.

Psihosocijalni rizici su svi aspekti posla koji proizlaze iz lošeg planiranja, organizacije i upravljanja poslom te loše socijalne klime u kojoj se rad odvija, a rezultiraju  negativnim psihološkim, fizičkim i socijalnim ishodima kod radnika.

“Zdravo” psihosocijalno radno okruženje, osim što umanjuje vjerojatnost bolovanja i ozljeda na radu uzrokovanih stresom, doprinosi motivaciji radnika i njegovom pozitivnom stavu prema poslu i radnom okruženju što u konačnici ima brojne prednosti (zdravstvene, socijalne, financijske…) i za radnike i za poslodavce.

Što su prihosocijalni rizici i stres na radu, kako ih prepoznati, kako i zašto njima upravljati pročitajte na Psihosocijalni rizici i stres na radu

Zakonski okvir, kako procjenjivati psihosocijalne rizike na radu i kako njima upravljati pročitajte na Procjena psihosocijalnih rizika

Nakoliko grupa mjera prevencija, učinkovitost mjera i sveobuhvatni pristup za zdravo radno mjesto pročitajte na Mjere prevencije

Više o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Središnja ustanova za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u Republici Hrvatskoj

 

Share: