Zbrinjavanje EE otpada, materijala i komponenata iz EE otpada

Članak 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 94/2013 otpadne električne i elektroničke uređaje i opremu klasificira kao posebne kategorije otpada.

Navedeni zakon, u članku 170. stavak 11., propisuje novčanu kaznu za pravnu osobu koja “je proizvođač i/ili posjednik otpada koji svoj otpad ne predaje osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom prema ovom Zakonu, osim u slučaju iz članka 44. stavka 2. ovoga Zakona (članak 44. stavak 1.)”

Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom NN 42/2014 u Dodatku 7. Zahtjevi za posebnu obradu materijala i komponenata iz EE otpada navodi da se iz EE otpada, između ostaloga, trebaju odvojiti tonerski ulošci, tekući ili s pastom, kao i toneri za boju.

Otpadni tiskarski toneri kao komponente pisača, fax uređaja, multifunkcijskih i sličnih uređaja sadrže po okoliš štetne tvari te se moraju predati ovlaštenoj tvrtci na zbrinjavanje.

Pravnim osobama koje predaju otpadne tonere na zbrinjavanje izdaje se Pravilnikom propisan Prateći list za otpad – Obrazac PL-O kao dokaz da je otpad zbrinut na zakonom propisani način.

EE otpad – besplatni broj telefona 0800 444 110

Sabirni centri za sakupljanje EE otpada u Hrvatskoj

Državni koncesionar za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja Spectra media d.o.o. iz Zagreba.

Državni koncesionar za sakupljanje električnih i elektroničkih uređaja Flora VTC d.o.o. iz Virovitice.

 

 

 

Share: