e-Savjetovanja/Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, e-Savjetovanja,  omogućuju uključivanje u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, propisa i akata.

Središnji državni portal / Što su to e-Savjetovanja i kako se uključiti

Od 30. 11. do 30. 12. 2018.  otvoreno je Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima

Uključiti se možete preko aplikacije e-Savjetovanja / Institucija Ministarstvo pravosuđa

 

Share: