Neoporezivi primici koji se ne smatraju dohotkom

Dana 1. prosinca 2018. na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak. Pravilnik uvodi  novi neoporezivi primitak naziva “Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)” u iznosu do 5.000,00 kn godišnje.

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17 i 128/17), u članku 7. stavku 2. iza r.br. 31. dodaje se r.br. 32. koji glasi:

»

32. Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) 2,0 do 5.000,00 kuna godišnje

 

Prigodne nagrade kao što su božićnica, naknada za godišnji odmor i slično ostaju propisane kao i do sada u neoporezivom iznosu od 2.500 kn godišnje po radniku.

Prenosimo sa službenih stranica Ministarstva financija – Porezna uprava Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom

 

Share: