Korupcija i antikorupcija

Korupcija je svaki oblik zlouporabe javne ovlasti radi ostvarivanja osobne i/ili materijalne koristi.

Međunarodni dan borbe protiv korupcije 9. 12.

Prenosimo nekoliko poveznica na kojima se možete više informirati o temi.

Leksikografski zavod Miroslav Krleža www.enciklopedija – korupcija

Ministarstvo pravosuđa RH – antikorupcija

Transparency International Hrvatska – borba protiv korupcije – zašto i kako?

Etički kodeks državnih službenika NN 40/2011

Share: