Nove osnovice za plaćanje doprinosa za direktore, obrtnike, samostalne djelatnosti i likvidatore u 2019. godini

Donosimo prikaz osnovica za plaćanje doprinosa za direktore, obrtnike, samostalne djelatnosti i novo – likvidatore u 2019. godini.

Osnovice                          stare u 2018.                          nove u 2019.

direktori                               5.213,00 kn                            5.491,20 kn         u radnom odnosu u društvu

obrtnici                                5.213,00 kn                             5.491,20 kn        koji vode poslovne knjige

samostalne djelat.             8.822,00 kn                            9.292,80 kn        liječnici, odvjetnici

samostalne djelat. 2          16.040,00 kn                          16.896,00 kn      liječnici, odvjetnici koji su se odlučili za koeficijent 2

LIKVIDATORI                           –                                       5.491,20 KN   u radnom odnosu u društvu

direktori bez RO               8.020,00 kn                             8.448,00 kn       koji nisu zaposleni u društvu, niti igdje drugdje, niti imaju obrt

LIKVIDATORI                           –                                      5.491,20 KN    koji nisu zaposleni u društvu, niti igdje drugdje, niti imaju obrt

 

Druga je novost da će direktorima koji rade nepuno radno vrijeme, a ne rade još negdje (kod nekog drugog poslodavca) država sama obračunati doprinose na kraju godine te će morati doplatiti razliku. Npr. ukoliko direktor radi 2 sata, država će na kraju godine obračunati razliku za ostatak od 6 sati, pomnožiti s 12 mjeseci i izdati rješenje za uplatu. Isto će raditi i za likvidatore.

Izvor: Didi prom d.o.o. za poslovne usluge

 

Share: