Poduzetnička infrastruktura – poslovne zone i poduzetničke potporne institucije

 • Prema Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14, 57/18) “poduzetnička infrastruktura predstavlja ukupnost svih prostorno specifičnih oblika odvijanja različitih poduzetničkih aktivnosti nastalih kao rezultat promišljenog i organiziranog prostorno razvojnog koncepta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Republike Hrvatske” (članak 2., stavak 1)

Poduzetnička infrastruktura obuhvaća  sustav poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija unutar Republike Hrvatske.

Poduzetničke potporne institucije su:

 • razvojne agencije (lokalne, županijske i razvojne agencije određene djelatnosti)
 • poduzetnički centri (poslovni inkubatori i inkubatori za nove tehnologije)
 • poduzetnički akceleratori
 • poslovni parkovi
 • znanstveno-tehnologijski parkovi
 • centri kompetencije

Prioriteti sustava potpora za unapređenje poslovnih aktivnosti poduzetničkih zona i poduzetničkih potpornih institucija su:

 • unapređenje uvjeta poduzetničke infrastrukture za privlačenje investicija
 • jačanje konkurentnosti poduzetništva
 • razvoj tehnološki usmjerenog i na znanju utemeljenog poduzetništva
 • poticanje inventivnog poduzetništva i poduzetničkih inovacija
 • povećanje zaposlenosti broja gospodarskih subjekata.

Osnivači i upravitelji poduzetničke infrastrukture su pojednačne pravne osobe ili konzorcij sastavljen od sljedećih pravnih subjekata:

– Republika Hrvatska samostalno ili u suradnji s jedinicama i tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugim pravnim osobama

– jedinice i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave

– visoka učilišta, znanstveni instituti i znanstvene organizacije

– strukovne i druge udruge i druge pravne osobe kao osnivači, odnosno upravitelji poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koje su registrirane za djelatnosti koje unapređuju razvoj poduzetničke infrastrukture i/ili koje se bave i/ili promoviraju istraživanje, inovacije i tehnološki razvoj u poslovnom sektoru.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) započela je s provođenjem pilot projekta „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija“ kojemu je cilj okupiti sve poduzetničke potporne institucije na jednoj jedinstvenoj platformi, kako bi malim i srednjim poduzetnicima olakšali pristup potrebnim informacijama, osigurali im  pomoć u razvoju, te pružili svima podjednako dostupna poslovna znanja, usluge i partnere. Više pročitajte na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO.

 

Share: