E-trgovina: nove smjernice Komisije o okončanju neopravdanog geografskog blokiranja i pristupačnijoj prekograničnoj dostavi paketa

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj objavilo je u rujnu 2018. nove smjernice Komisije o okončanju neopravdanog geografskog blokiranja i pristupačnijoj prekograničnoj dostavi paketa za E-trgovinu.

Izvor: Centar unutarnjeg tržišta EU

 

U Europskoj Uniji se od  3. prosinca 2018. primjenjuje Uredba (EU) 2018/302 Europskog partlamenta i vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ (Tekst značajan za EPG)

Uredbu možete pročitati na EUR-Lex

 

Od  22. svibnja 2018., uz iznimku članka 8., koji se primjenjuje od 23. studenoga 2019. primjenjuje se Uredba (EU) 2018/644 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o uslugama prekogranične dostave paketa (Tekst značajan za EGP)

Uredbu možete pročitati na EUR-Lex

 

EGP – Europski gospodarski prostor (zemlje EU-a te Norveška, Island i  Lihtenštajn)

izvor: Središnji državni portal

 

Share: