Dogovor pregovarača EU-a o povećanju europske kibersigurnosti

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj na svojim je službenim stranicama obavijestilo da su Europski parlament, Vijeće i Europska komisija postigli politički dogovor o Aktu o kibersigurnosti, kojim se jača mandat Agencije EU-a za kibersigurnost (Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, ENISA) kako bi države članice imale bolju potporu u borbi protiv računalnih prijetnji i napada.

“Aktom o kibersigurnosti stvara se i okvir za europske certifikate o kibersigurnosti za proizvode, procese i usluge koji će vrijediti u cijelom EU-u. Riječ je o revolucionarnom postignuću jer je to prvi propis o unutarnjem tržištu kojim se, primjenom tih certifikata, povećava sigurnost povezanih proizvoda, uređaja spojenih u internet stvari i kritične infrastrukture.”

Više o dogovoru o Aktu o kibersigurnosti možete pročitati na Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj

 

Share: