Organizacijska kultura

“Organizacijska kultura definira se kao naučeno ponašanje, koje uključuje djelovanje što ga obavljamo, te stavove i vrijednosti koje zastupamo kao članovi organizacije.” (Mraović, 1995.)

“Sustav svih zajedničkih pretpostavki i značenja/niz vrijednosti, normi i uvjerenja koji u velikoj mjeri određuju na koji način će se ljudi u organizaciji ponašati” (Mallak, 2001.)

“Organizacijska kultura je skupina čimbenika koji određuju (konstruiraju) zajednički identitet svih ljudi koji pripadaju određenoj organizaciji. Osim definiranja pripadnosti, kultura omogućava lakše suočavanje s neizvjesnošću, stvara poredak u društvenim sustavima i olakšava stvaranje i održavanje organizacije.” (Pavičić, Alfirević, Aleksić, 2006.)

Organizacijska kultura sastoji se od nevidljivih iskaza kao što su zajedničke vrijednosti, pretpostavke, vjerovanja, stavovi… iz kojih proizlaze vidljivi iskazi organizacijske kulture kao što su način ponašanja, forme ophođenja, rituali, slogani, odjeća, statusni simboli…

Ona je teško mjerljiva, ali vidljiva pri dolasku u svaku organizaciju bila ona mala ili velika. Ključnu ulogu u određivanju organizacijske kullture ima vodstvo svake organizacije koje treba utemeljiti vrijednosti na kojima će se temeljiti poslovanje, razvoj i rast organizacije.

Svako poduzeće razvija vlastitu organizacijsku kulturu koja obilježava djelovanje njegovih zaposlenika i koja omogućava, ili usporava, daljnji rast i razvoj. Unutar poduzeća razvijaju se predodžbe i vrijednosne orijentacije koje utječu na ponašanje članova.

 

 

 

Share: