Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture

Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture projekt je kojim Rijeka želi poboljšati opseg i raznolikost kulturne ponude u gradu, proširiti pristup i sudjelovanje u kulturi, jačati kapacitete kulturnog sektora i njegove veze s drugim sektorima te povećati međunarodnu vidljivost i profil grada i regije.

Dosad je

  • uspješno provedena dva od tri monitoringa pred Panelom stručnjaka i predstavnicima Europske komisije
  • formirana agencija za provedbu projekta (TD Rijeka 2020. d.o.o.)
  • formiran osnovni tim projekta
  • osigurana sredstva iz EU fondova za infrastrukturne projekte (Korištenje baštine u turističke svrhe; Riječka aglomeracija – ITU mehanizam)
  • prijavljeno 17 projekata na EU fondove i programe ukupne vrijednosti 3 milijuna EUR, koji su vezani uz pripremu i provedbu programa
  • potvrđeno preko 90 partnerstava
  • održano 15 edukativnih programa za 240 sudionika (radionice, seminari, radne prakse u Rijeci i inozemstvu)
  • održano 74 pojedinačnih kulturnih događanja (pilot programi) u okviru 12 programa
  • održano više od 10 predstavljanja u inozemstvu (Beč, Novi Sad, München, Pariz, Maribor, Trst, Budimpešta, Aarhus, Leeuwarden, Tokio, Kawasaki…)
  • objavljeno oko 300 medijskih objava

Izvor: rijeka2020.eu

Program Rijeka 2020.

Share: