Uredba o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika

Dana 11. prosinca 2018. na snagu je stupila Uredba o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika.

Nositelj provedbe Uredbe je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, sunositelj na horizontalnoj razini Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Uredba će građanima i tvrtkama olakšati korištenje svih mogućnosti koje jedinstveno tržište nudi, zahvaljujući lakšem pristupu online informacijama, upravnim postupcima i uslugama pomoći u pogledu njihovih jedinstvenih tržišnih prava.

Kao opće pravilo jedinstveni digitalni pristupnik primjenjivat će načelo „samo jednom”, što znači da će pojedinci i poduzeća javnim upravama trebati dostaviti iste informacije samo jedanput.

Izvor: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

 

Share: