Vizija i misija organizacije

Postoje brojni razlozi zašto je važno odrediti i napisati viziju i misiju tvrtke. Pisanjem vizije i misije određuju se temeljne odrednice poslovanja – zašto se nešto proizvodi, kako se proizvodi, kome se želi prodavati, s kime se želi poslovati, kakav se rast i razvoj očekuje, na kojoj poziciji će se poduzeće nalaziti za deset ili više godina…

“U jednoj rečenici – „Misija je ono što jesmo, vizija je ono što želimo biti.“” (autor Ivan Jozić) poslovni.hr

 

Vizija odgovara na pitanje što se želi postići u budućnosti. Predstavlja sliku budućnosti koju tvrtka želi ostvariti i definira smjer u kojemu se tvrtka želi razvijati. Treba biti jednostavno određena i lako pamtljiva svim sudionicima – vlasniku, zaposlenicima, javnosti, korisnicima…

Kod definiranja vizije tvrtke bitno je da ona mora biti realna i ostvariva.

“Vizija se može odrediti kao jasna predodžba (zamisao) budućeg stanja, tj. slika “idealne” budućnosti i načina na koji će organizacija pridonijeti stvaranju takve budućnosti.” (Pavićić, Alfirević, Aleksić, 2006)

 

Misija je svrha postojanja koja odgovara na pitanje “što poduzeće radi kako bi ostvarilo viziju?”

Može se definirati kao razlog postojanja organizacije.

Misija daje odgovore na pitanja:

  • Što radimo? – koje potrebe i želje kupaca zadovoljavamo
  • Kako to radimo? – po čemu se poduzeće razlikuje od konkurencije
  • Za koga to radimo? – kupci, vlasnici, zaposlenici, javnost

Nekoliko citata iz knjige Petera Druckera Najvažnije o menadžmentu. Izbor iz radova o menadžmentu Petera F. Druckera (M.E.P. Consult, Zagreb, 2005.)

“Institucija postoji da bi ispunila specifičnu svrhu i misiju; ona ima specifičnu društvenu funkciju. Kada je riječ o tvrtkama, to podrazumijeva i ekonomski učinak. Gospodarske i negospodarske institucije se razlikuju po prvom zadatku – stvaranju ekonomskog učinka. Po svemu drugome su slične. Samo je za gospodarsku instituciju misija – stvaranje ekonomskog učinka.” (str. 23)

“Da bi se znalo što je zaista posao neke organizacije, moramo početi od njegove svrhe, a ona mora biti izvan njegova okvira. Ustvari, mora biti u društvu, jer je gospodarsko poduzeće organ društva. Postoji samo jedna valjana definicija svrhe posla: stvaranje i pronalaženje kupca.” (str. 27)

“Kad je riječ o definiranju svrhe poslovanja i poslovne misije, postoji samo jedan fokus, jedno polazište: kupac. Kupac definira poslovanje. Naziv kompanije, statuti ili osnivački akt ne definiraju poslovanje. Njega definira potreba koju kupac zadovoljava kad kupi proizvod ili uslugu. Zadovoljavanje kupaca je misija i svrha svakog poslovanja. Na pitanje što je naše poslovanje može se, stoga, odgovoriti samo ako se poslovanje promatra izvana, sa stajališta kupca i tržišta.” (Drucker, str. 30)

 

 

Share: