Novi zakoni od 1. siječnja 2019. godine

U kategoriji Zakoni možete pročitati nekoliko novih zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2019.

Pojedini članci u zakonima stupaju na snagu 1. siječnja 2020. – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN 106/2018; 1. siječnja 2021. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom NN 106/2018.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost NN 106/2018

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak NN 106/2018 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima NN 106/2018 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom NN 106/2018

Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona NN 106/2018

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu NN 116/2018 stupio je na snagu 29. prosinca 2018., osim članka 4. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Članak 4.

U članku 10. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Poduzetnik može knjigovodstvene isprave koje čuva u izvornom pisanom obliku pretvoriti u elektronički zapis, ako to nije protivno drugim propisima i ako se time ne umanjuje njihova vjerodostojnost i dokazna snaga, ali se pri tome mora pridržavati odredbi iz članka 8. te članka 9. stavaka 1., 2., 3., 4., 6. i 7. ovoga Zakona.«.

Iza dosadašnjeg stavka 5., koji postaje stavak 6., dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Ministar financija donosi pravilnik o uvjetima pretvaranja knjigovodstvenih isprava koje se čuvaju u izvornom pisanom obliku u elektronički zapis.«.

 

Share: