Posted in Uredbe

Uredba od 1. siječnja 2019. / Raspodjela dijela prihoda od igara na sreću – kultura 12,28 %

Dana 1. siječnja 2019. na snagu je stupila Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu…

Pročitajte više