Uredba od 1. siječnja 2019. / Raspodjela dijela prihoda od igara na sreću – kultura 12,28 %

Dana 1. siječnja 2019. na snagu je stupila Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu (NN 116/2018)

Članak 2.

(1) Kriteriji za raspodjelu utvrđeni su sukladno nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja javnih potreba u odgovarajućim djelatnostima, te sukladno programima za poticanje razvoja civilnoga društva, a iskazuju se udjelom pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda od igara na sreću, određenih člankom 8. stavkom 2. Zakona.

(2) Raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću utvrđuje se izdvajanje za organizacije, i to:

1. 35,00 % onima koje promiču razvoj sporta

2. 4,19 % onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti

3. 12,50 % onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću

4. 19,10 % onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom

5. 3,70 % onima koje se bave tehničkom kulturom

6. 12,28 % onima koje se bave kulturom

7. 1,96 % onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih

8. 11,27 % onima koje pridonose razvoju civilnoga društva.

 

“Ministarstvo kulture, za aktivnost A565030 – Programi kazališne i glazbeno scenske djelatnosti – 13,34 %, za aktivnost A565033 – Inovativne umjetničke i kulturne prakse – 10,29 %,­ za aktivnost A565034 – Međunarodna kulturna suradnja – 6,29 %, za aktivnost A781006 – Zaklada »Kultura nova« – 17,86 %, za aktivnost A781002 – Književno izdavaštvo – 12,54 %, za aktivnost A781014 – Programi vizualne djelatnosti – 5,94 %, za aktivnost A565003 Osnovna djelatnost udruga u kulturi – 11,84 % i za aktivnost A781009 Sudjelovanje u kulturi i razvoj publike – 1,75 %” (čl. 3., st. 6)

Share: