Odlazak u mirovinu prema novom Zakonu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 115/2018) stupio je na snagu 1. siječnja 2019. godine. Uz ostale izmjene i dopune koje možete pročitati u Zakonu, mijenjaju se članci koji reguliraju ostvarivanje prava na starosnu i prijevremenu mirovinu. Članci 10., 11., 12., 44. i 46. navedenog Zakona propisuju godine života i mirovinskog staža potrebne za ostvarivanje prava na odlazak u mirovinu. Cijeli Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju pročitajte u rubrici Zakoni.

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju NN 115/2018

Članak 10.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na starosnu mirovinu u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2027. ima osiguranik kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

(2) Pravo na starosnu mirovinu osiguranik ima s navršenih 15 godina mirovinskog staža i:

– u 2028. godini – 65 godina i 4 mjeseca života

– u 2029. godini – 65 godina i 8 mjeseci života

– u 2030. godini – 66 godina života

– u 2031. godini – 66 godina i 4 mjeseca života

– u 2032. godini – 66 godina i 8 mjeseci života.

(3) Pravo na starosnu mirovinu od 1. siječnja 2033. ima osiguranik kada navrši 67 godina života i 15 godina mirovinskog staža.«.

Članak 11.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2027. ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža.

(2) Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu osiguranik ima s navršenih 35 godina mirovinskog staža i:

– u 2028. godini – 60 godina i 4 mjeseca života

– u 2029. godini – 60 godina i 8 mjeseci života

– u 2030. godini – 61 godinu života

– u 2031. godini – 61 godinu i 4 mjeseca života

– u 2032. godini – 61 godinu i 8 mjeseci života.

(3) Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu od 1. siječnja 2033. ima osiguranik kada navrši 62 godine života i 35 godina mirovinskog staža.«.

Članak 12.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja u efektivnom trajanju.

(2) Od 1. siječnja 2027. pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ima osiguranik kada navrši 61 godinu života i 41 godinu staža osiguranja u efektivnom trajanju.

(3) Pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika ne može steći osiguranik koji je navršio životnu dob iz članka 33., odnosno članka 180. ovoga Zakona, kao ni osiguranik koji je navršio životnu dob iz članka 33., odnosno 180. ovoga Zakona uz sniženje starosne granice prema članku 181. ovoga Zakona.«.

Članak 44.

Članak 180. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od članka 33. stavka 1. ovoga Zakona, pravo na starosnu mirovinu stječe osiguranik – žena kada navrši 15 godina mirovinskog staža i:

– u 2019. godini – 62 godine i 4 mjeseca života

– u 2020. godini – 62 godine i 8 mjeseci života

– u 2021. godini – 63 godine života

– u 2022. godini – 63 godine i 4 mjeseca života

– u 2023. godini – 63 godine i 8 mjeseci života

– u 2024. godini – 64 godine života

– u 2025. godini – 64 godine i 4 mjeseca života

– u 2026. godini – 64 godine i 8 mjeseci života.

(2) U razdoblju od stupanja na snagu ovoga Zakona do 31. prosinca 2026. osiguraniku – ženi koja prvi put stječe pravo na mirovinu i ima najmanje 35 godina mirovinskog staža polazni faktor za određivanje starosne mirovine nakon navršene starosne dobi iz stavka 1. ovoga članka povećava se za postotak iz članka 85. stavka 3. ovoga Zakona za svaki mjesec koji je protekao od navedene navršene starosne dobi iz stavka 1. ovoga članka do dana ostvarivanja prava, a najviše za pet godina.

(3) Za određivanje obiteljske mirovine poslije smrti osiguranika koji je umro nakon navršene starosne dobi iz stavka 1. ovoga članka i ima 35 godina mirovinskog staža i nije stekao mirovinu primjenjuje se polazni faktor iz članka 85. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 46.

Članak 182. mijenja se i glasi:

»Iznimno od članka 34. stavka 1. ovoga Zakona, pravo na prijevremenu starosnu mirovinu stječe osiguranik – žena kada navrši:

– u 2019. godini – 57 godina i 4 mjeseca života i 32 godine i 4 mjeseca mirovinskog staža

– u 2020. godini – 57 godina i 8 mjeseci života i 32 godine i 8 mjeseci mirovinskog staža

– u 2021. godini – 58 godina života i 33 godine mirovinskog staža

– u 2022. godini – 58 godina i 4 mjeseca života i 33 godine i 4 mjeseca mirovinskog staža

– u 2023. godini – 58 godina i 8 mjeseci života i 33 godine i 8 mjeseci mirovinskog staža

– u 2024. godini – 59 godina života i 34 godine mirovinskog staža

– u 2025. godini – 59 godina i 4 mjeseca života i 34 godine i 4 mjeseca mirovinskog staža

– u 2026. godini – 59 godina i 8 mjeseci života i 34 godine i 8 mjeseci mirovinskog staža.«.

 

Share: