Posebni oblici prodaje

Prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji smatra se posebnim oblikom prodaje. Posebni oblici prodaje uređuju se Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/2014; NN 110/2015 )

Posebnim oblicima prodaje smatraju se sezonsko sniženje, akcijska prodaja, rasprodaja, prodaja proizvoda s greškom i prodaja proizvoda kojemu istječe rok uporabe. Posebni oblici prodaje mogu se provoditi pod raznim nazivima, npr. “Crni petak”

Članak 18. Zakona o zaštiti potrošača

(1) Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja proizvoda i usluga po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji.

(2) Prodaja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe.

(3) Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje iz stavka 1. ovoga članka, a koji nije uređen ovom glavom Zakona, trgovac može koristiti i druge nazive različite od onih navedenih u stavku 2. ovoga članka.

(4) Prilikom obavljanja posebnog oblika prodaje iz ove glave Zakona, trgovac je dužan istaknuti cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje.

 

Obzirom da knjizi ne istječe “rok uporabe”, niti se može prodavati na sezonskom sniženju nakon proteka sezone, najzanimljiviji posebni oblici prodaje vezani uz knjigu su sniženje cijene proizvoda s greškom, akcijska prodaja i rasprodaja.

Sniženje cijene proizvoda s greškom – ako trgovac prodaje proizvod s greškom, dužan je jasno, vidljivo i čitko označiti na proizvodu ili na prodajnom mjestu da je riječ o prodaji proizvoda s greškom te ukazati kupcu u čemu je greška. Proizvodi s greškom ne moraju se fizički odvajati od ostalih proizvoda, bitno je da su označeni.

Akcijska prodaja – je prodaja određenih proizvoda po cijeni koja je niža od cijene tog proizvoda u redovnoj prodaji. Ne postoji vremensko ograničenje, kao ni obveza isticanja trajanja akcije (čl. 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača NN 110/2015). Akcijska prodaja treba se jasno i vidljivo označiti na prodajnom mjestu kao “akcija”, “akcijska prodaja” i slično.

Rasprodaja – prema članku 20. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014) rasprodaja je prodaja proizvoda po nižoj cijeni u slučaju:

– prestanka poslovanja trgovca

– prestanka poslovanja u dosadašnjim poslovnim prostorijama

– prestanka prodaje određenog proizvoda iz predmeta poslovanja trgovca

– kada je poslovanje trgovca ozbiljno ugroženo

– obavljanja složenijih građevinskih radova unutar ili na poslovnim prostorijama.

Zakon ne ograničava trajanje rasprodaje, ono može biti npr. do prodaje svih zaliha proizvoda koji se povlači iz asortimana ili do preseljenja u novi prostor. (izvor: Računovodstvo i financije 12/2018, str 225)

Share: