Obveza naplate plastičnih vrećica od 1. siječnja 2019.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 116/2017) stupio je na snagu 31. studenoga 2017., osim odredbe članka 5. koja je stupila na snagu 1. siječnja 2019.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 5. ovoga Pravilnika koja stupa na snagu 1. siječnja 2019.

 

Članak 5. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži propisuje obvezu naplate plastičnih vrećica i isticanje obavijesti za vrlo lagane besplatne vrećice koje se daju besplatno.

 

Članak 5.

Iza članka 14. dodaju se naslov iznad članka i članak 14.a koji glase:

»Smanjenje potrošnje plastičnih vrećica za nošenje

Članak 14.a

(1) Prodavatelj mora sve lagane plastične vrećice za nošenje naplatiti potrošaču na prodajnom mjestu robe ili proizvoda.

(2) Prodavatelj je obvezan na mjestima na kojima besplatno daje vrlo lagane plastične vrećice za nošenje istaknuti vidljivu obavijest potrošačima o štedljivom i racionalnom korištenju ovih vrećica oznakom sadržaja »VREĆICE KORISTITE ŠTEDLJIVO«.«.

 

Share: