Obveza obavješćivanja o privremenoj nesposobnosti za rad

Zakon o radu (NN 93/2014, 127/2017) propisuje vrijeme u kojemu je radnik dužan obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad.

Obveza obavješćivanja o privremenoj nesposobnosti za rad

Članak 37.

(1) Radnik je dužan, što je moguće prije, obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad, a najkasnije u roku od tri dana dužan mu je dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinu očekivanom trajanju.

(2) Ovlašteni liječnik dužan je radniku izdati potvrdu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako zbog opravdanog razloga radnik nije mogao ispuniti obvezu iz stavka 1. ovoga članka, dužan je to učiniti što je moguće prije, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućavao.

(4) Ministar pravilnikom propisuje sadržaj i način izdavanja potvrde iz stavka 1. ovoga članka.

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad NN 32/2015

Članak 5.

Radi zaštite privatnosti radnika, liječničku potvrdu radnik, odnosno član njegove uže obitelji, skrbnik ili nadležni centar za socijalnu skrb dužan je dostaviti isključivo poslodavcu ili osobi iz članka 29. stavka 3. Zakona o radu.

Zakon o raduPravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad možete pročitati u kategorijama Zakoni i Pravilnici.

Share: