Izdavanje pratećih dokumenta prije izdavanja računa – obveznici fiskalizacije

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom NN 106/2018 od 1. siječnja 2019. propisuje se obveza pisanja napomene “OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN” na svim pratećim dokumentima koji se izdaju prije računa, a koji sadrže podatke o plaćanju.

Članak 12.

Iza članka 27. dodaje se članak 27.a s naslovom iznad njega koji glase:

»Izdavanje pratećih dokumenata prije računa

Članak 27.a

Ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na njemu mora vidno pisati »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN«.«.

 

“U Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom iza čl. 27. dodan je članak 27.a prema kojem od 1. siječnja 2019. godine ako obveznik fiskalizacije, neovisno o razlogu, prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju (narudžbenica, ponuda, predračun i sl.)na tom dokumentu mora vidno pisati napomena “OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN”.
Obveznika fiskalizacije ovaj Zakon određuje neovisno o načinu naplate. Npr., obveznik fiskalizacije koji naplatu ne obavlja u gotovini, također fiskalizira račun ali na način da izdaje račun sa svim propisanim elementima ovim Zakonom. Obveznik fiskalizacije koji naplatu obavlja u gotovini, fiskalizira račun na način da izdaje račun sa svim elementima propisanima ovim Zakonom kao obveznik fiskalizacije koji naplatu ne obavlja u gotovini, ali uz dodatne elemente na računu: ZKI i JIR.
Dakle, do službenog drugačijeg tumačenja (Ministarstva financija) ova zakonska odredba je jasna pa i sama primjena ove odredbe ne bi trebala biti sporna.”

izvor: mišljenja.hr

Mišljenje Porezne uprave – Upiti obveznika fiskalizacije vezano uz pitanja pravne ili poslovne prirode 0800 1001 (Uredništvo portala NIK info, telefonom 17. siječnja 2019.) Na ponudi / predračunu na kojemu se nalaze svi propisani elementi računa – iznos, broj računa za plaćanje, način plaćanja… obvezno je pisati ” OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN“.

Share: