Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije / Pravilnik o prihvatljivosti izdataka

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je 27. studenoga 2018. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama 20. prosinca 2018., stupio je na snagu 8 dana od objave, 27. prosinca 2018.

Pravilnikom se utvrđuju pravila prihvatljivosti izdataka u okviru Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« u financijskom razdoblju 2014. – 2020., odnosno operacija koje se u okviru Operativnog programa sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, kao i i pravila prihvatljivosti izdataka u okviru operacija Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija«, koji su, u skladu s člankom 98. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, prihvatljivi za potporu iz Europskog socijalnog fonda.

Prilog Pravilnika donosi Popis neprihvatljivih i uvjetno prihvatljivih izdataka te pripadajućih izuzetaka i uvjeta.

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka NN 115/2018 možete pročitati u rubrici Pravilnici.

Share: