Prijedlog nove statističke klasifikacije prostornih jedinica u Republici Hrvatskoj (NUTS 2)

NUTS (fr. kratica) Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku (Nomenclature des unités territoriales statistiques) predstavlja hijerarhijski sustav za identifikaciju i klasifikaciju prostornih jedinica za potrebe službene statistike u zemljama članicama Europske unije. Statistička nomenklatura prostornih jedinica koju je definirao Europski statistički ured (Eurostat) kako bi stvorio jedinstvenu i koherentnu strukturu za teritorijalnu raspodjelu. Koristi se od 1988. godine u zakonodavstvu Zajednice vezanom na strukturne fondove. Ovaj sustav je 1980. godine razvio Europski ured za statistiku u Luksemburgu, s ciljem uspoređivanja regija unutar Europe. Ove teritorijalne jedinice su definirane čisto za statističke svrhe, te ne tvore nužno službene upravne jedinice. Često se grupiranjem određenih upravnih jedinica dobivaju NUTS regije, zbog broja stanovnika koji živi na području te regije. izvor: zicer.hr/poduzetnički pojmovnik

Vlada Republike Hrvatske do 1. veljače 2019. mora donijeti odluku o statističkoj klasifikaciji prostornih jedinica u Republici Hrvatskoj (NUTS 2). Državni zavod za statistiku odluku dostavlja Eurostatu. Nova statsistička klasifikacija prostornih jedinica u RH stupila bi na snagu 2023. godine.

“Novom izmjenom bit će omogućeno da najslabije razvijene NUTS 3 jedinice, odnosno županije imaju pravo na najveći mogući stupanj regionalnih potpora obzirom na svoj stupanj razvijenosti. Također, osigurat će se najbolji mogući uvjeti za ostvarivanje što povoljnijih uvjeta nacionalnog sufinanciranja projekata, kao i korištenje sredstava kohezijske politike.” Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

“Prema prijedlogu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, današnja odluka Vlade o pokretanju postupka izmjene prostornih jedinica za statistiku na NUTS 2 razini omogućit će poduzetnicima ostvarivanje prava na veći stupanj regionalnih potpora nego do sada. Umjesto sadašnje dvije, formirat će se četiri regije: Panonska Hrvatska, Sjeverna Hrvatska, Jadranska Hrvatska i Grad Zagreb.

Trenutna podjela Hrvatske je na dvije statističke regije 2. razine, tzv. NUTS 2 statističke regije: Jadranska Hrvatska, koja obuhvaća sedam priobalnih županija te Kontinentalna Hrvatska, koja obuhvaća Grad Zagreb i trinaest preostalih županija. Glavni nedostatak aktualne podjele na NUTS 2 regije jest veliki utjecaj Grada Zagreba na BDP po stanovniku Kontinentalne Hrvatske.

Naime, glavni grad znatno diže prosjek razvijenosti cijele NUTS 2 regije Kontinentalne Hrvatske s oko 43% prosjeka razvijenosti EU na oko 62%. Posljedica je slabije mogućnosti korištenja regionalnih potpora za poduzetnike na području Kontinentalne Hrvatske, čiji je BDP po stanovniku znatno niži od onog Grada Zagreba. Primjerice, Grad Zagreb, koji se nalazi na oko 105% prosjeka razvijenosti EU, je oko tri puta razvijeniji od nekih slavonskih županija, koje su na oko 33% prosjeka razvijenosti EU. Međutim, s obzirom na to da se nalaze u istoj regiji, svi imaju iste intenzitete regionalnih potpora za poduzetnike.

Ovom promjenom u svim županijama doći će do povećanja intenziteta regionalnih potpora za poduzetnike za 10-25 postotnih bodova u odnosu na sadašnje stanje. U čak sedam županija povećanje bi dosegnulo 25 postotnih bodova, odnosno povećanje maksimalnoga intenziteta regionalnih potpora sa sadašnjih 25% poraslo bi dvostruko (na 50%) za velika, odnosno s 35% na 60% za srednja te s 45% na 70% za mala poduzeća.” Hrvatska gospodarska komora

U nastavku donosimo četiri poveznice na službene javne stranice na kojima možete saznati više o navedenoj temi.

Vlada RH / Predstavljen prijedlog nove statističke klasifikacije prostornih jedinica u Republici Hrvatskoj (NUTS 2) vlada.gov.hr

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije / Mijenjaju se nepravedne NUTS2 regije razvoj.gov.hr

Institut za razvoj međunarodnih odnosa / Studija: Izrada prijedloga nove NUTS 2 klasifikacije u Republici Hrvatskoj irmo.hr

Hrvatska gospodarska komoraRazvijenost statističkih regija NUTS 3 razine u EU hgk.hr

Share: