Posted in Prenosimo

Porezna uprava / Pojašnjenje članka 24. Prijedloga pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koji je u postupku javnog savjetovanja

Nacrt Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona nalazi se na otvorenom javnom savjetovanju (e-savjetovanja) od 21.1. do 18.2.2019. Najveći broj komentara i upita na otvorenom…

Pročitajte više