Loko vožnja

Loko vožnja predstavlja isplatu nadoknade za radnikovo korištenje privatnog vozila (uz njegov pristanak) za službene svrhe. Odnosi se na  ‘’kompenzaciju’’ radnikovih povećanih troškova koji nastaju korištenjem njegove privatne imovine, a koji se odnose na troškove goriva, amortizacije, održavanja i dr. (rrrif 8/2016).

Loko vožnja radi se kada je mjesto u koje poslodavac upućuje radnika udaljeno manje od 30 km od sjedišta tvrtke. Za udaljenosti veće od 30 km izdaje se putni nalog. Vožnja do posla ili s posla ne ubraja se u loko vožnju.

Na početku puta zapisuje se stanje kilometar sata vozila, na kraju puta završno stanje – razlika predstavlja pređene kilometre koji se množe s iznosom od 2 kn što predstavlja iznos loko vožnje koji poslodavac isplaćuje radniku, Iznos od 2 kn po pređenom kilometru je neoporeziva isplata.

U obrascu izvještaja loko vožnje zapisuje se datum, marka i registrarska oznaka vozila, početno i završno stanje kilometar sata, opis posla, odnosno relacije vožnje, vrijeme i iznos nadoknade u kunama.

 

Share: