DOP – Društveno odgovorno poslovanje

Korporativna društvena odgovornost ili društvena odgovornost poslovanja (DOP) predstavlja opredjeljenje tvrtke za unapređenje dobrobiti zajednice kroz diskrecionu – dragovoljnu – poslovnu praksu i doprinose na račun vlastitih resursa.

Najvažniji element ove definicije je izraz dragovoljnosti. Dakle, ovdje se ne podrazumijevaju zakonski obvezne poslovne aktivnosti, niti aktivnosti koje se zbog svoje etičke prirode mogu očekivati, već dragovoljno opredjeljenje tvrtke da premaši uobičajenu razinu u primjeni poslovne prakse ili davanju različitih priloga. Ova se opredjeljenost mora jasno iskazati da bi se za tvrtku moglo reći da je društveno odgovorna, a provodi se putem usvajanja novih poslovnih praksi i/ili doprinosa, novčanih ili nekih drugih priloga. Izraz dobrobit zajednice u ovoj definiciji podrazumijeva jednako i uvjete života ljudi i pitanja očuvanja okoliša.” Philip Kotler / Nancy Lee, DOP Društveno odgovorno poslovanje, 2009.

Pročitajte:

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj – Indeks DOP-a

Poslovna inicijativa za afirmaciju društvene odgovornosti i održivog razvoja – odgovorno.hr

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj – hrpsor.hr

Europska komisija – Politike i inicijative u području DOP-a

Share: