CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva /GEM istraživanje i Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj

CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva je prvi think-tank u Hrvatskoj koji se bavi problematikom malih i srednjih poduzeća i poduzetništva.

CEPOR je neprofitna organizacija osnovana 2001. godine temeljem Sporazuma između Republike Hrvatske i Instituta Otvoreno društvo-Hrvatska.

Osnivači CEPOR-a su organizacije i institucije zainteresirane za problematiku razvoja sektora malih i srednjih poduzeća:

Akademska zajednica (Ekonomski institut Zagreb, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku i Institut za međunarodne odnose, Zagreb); Udruženja gospodarstvenika (Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora); Razvojne institucije (Međimurski poduzetnički centar / Razvojna agencija Međimurje – REDEA,Čakovec, Istarska razvojna agencija – IDA, Pula i Centar za poduzetništvo, Osijek); Ostali (Institut Otvoreno društvo – Hrvatska i Udruga hrvatskih institucija za poticanje poduzetništva – UHIPP, Zagreb) izvor: cepor.hr

CEPOR od 2002. godine provodi Global Entrepreneurship Monitor (GEM) istraživanje za Hrvatsku. GEM je najveće svjetsko istraživanje poduzetničke aktivnosti, koje je 1999. godine pokrenulo deset najrazvijenijih zemalja, a koje vodi konzorcij nacionalnih timova pod vodstvom London Business School iz Londona i Babson College iz Bostona. Uključeno je 60-ak zemalja, čime je obuhvaćeno 69,2% svjetske populacije i 84,9% svjetskog bruto domaćeg proizvoda.

GEM istraživanje prati poduzetničku aktivnost na individualnoj razini (uzorak ispitanika za Hrvatsku: 2000) i poduzetničku okolinu kroz faze poduzetničkog ponašanja (od prepoznavanja poslovnih prilika, preko namjera, do pokretanja i rasta poslovnog pothvata, te izlaska iz poduzetničke aktivnosti) i kroz obilježja poduzetničkog ponašanja (kompetencije, strah od promašaja, društveni status). GEM projekt godišnje objavljuje indikatore ukupne poduzetničke aktivnosti i poduzetničke okoline, u obliku izvještaja globalnih rezultata (svih uključenih zemalja) te izvještajem za svaku pojedinu zemlju.

Publikacije “Što Hrvatsku čini ne(poduzetničkom) zemljom.” GEM istraživanja od 2002. do 2017. godine mogu se preuzeti u pdf verziji na mrežnoj stranici CEPOR-a GEM Global Entrepreneurship Monitor

CEPOR je u 2011. godini započeo s projektom izrade redovnog godišnjeg Izvješća o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj koje prikazuje važne aspekte sektora malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj, govori o stanju i značaju sektora, prezentira institucionalni i zakonodavni okvir te opisuje raspoloživost podrške sektoru malih i srednjih poduzeća.
Izvješće opisuje izvore financijske podrške razvoja malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj te pristup i raspoloživost edukacije, informacija i savjetodavnih usluga, kao jedan od preduvjeta poduzetništva.

Publikacije “Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj” od 2011. do 2018. godine mogu se preuzeti u pdf verziji na mrežnoj stranici CEPOR-a Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj

Share: