Europska komisija / Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta / Prekogranična e-trgovina

Službena mrežna stranica Europske komisije – Predstavništvo u Hrvatskoj donosi vijest o sporazumu o prijedlogu za olakšavanje prodaje robe i isporuke digitalnih sadržaja i usluga u EU-u.

Europski parlament i Vijeće postigli su 29. siječnja 2019. privremeni dogovor o prijedlozima Europske komisije iz prosinca 2015. za internetsku prodaju robe i isporuku digitalnih sadržaja i usluga. Uz uredbu o okončanju neopravdanog geografskog blokiranja, koja je stupila na snagu u prosincu 2018., ovaj novi sporazum o pravilima za digitalne ugovore najnoviji je rezultat primjene Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, koja donosi konkretne koristi građanima i poduzećima.

Izjavu Europske komisije Prekogranična e-trgovina: Komisija pozdravlja sporazum o prijedlogu za olakšavanje prodaje robe i isporuke digitalnih sadržaja i usluga u EU-u možete pročitati na europa.eu

Share: