Objavljen Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019)

Hrvatski sabor donio je 8. veljače 2019. novi Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. Zakon je objavljen 20. veljače 2019. u Narodnim novinama NN 17/2019. Stupa na snagu 28. veljače 2019., osmog dana od objave u Narodnim novinama.

Zakon možete pročitati u kategoriji Zakoni.

Share: