Okrugli stol / Koliko otvoreno neformalno obrazovanje utječe na razvoj digitalnih vještina radnika i građana?

Okrugli stol “Koliko otvoreno neformalno obrazovanje utječe na razvoj digitalnih vještina radnika i građana?” održat će se 7. ožujka 2019. u Sveučilišnom računskom centru Srce u Zagrebu. Održava se u okviru Međunarodnog Tjedna otvorenog obrazovanja koji traje od 4. do 8. ožujka 2019.

Organizatori okruglog stola su Sveučilišni računski centar Srce, Hrvatska udruga poslodavaca i Nacionalna koalicija za digitalne vještine i radna mjesta.

Više o okruglom stolu (prijavnice za sudjelovanje) i Međunarodnom tjednu otvorenog obrazovanja pročitajte na Srce

Share: