Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014-2020

“Industrijska strategija je alat države odnosno državne politike, usmjeren ka unaprjeđenju poslovnog okruženja prema onim područjima, sektorima ili tehnologijama od kojih se očekuje veći doprinos gospodarskom rastu i društvenom blagostanju.” Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014-2020

Industrijska strategija 2014-2020 mingo.hr

U industrijskoj strategiji Republike Hrvatske 2014-2020 ukupna industrija podijeljena je na pet skupina koje su nazvane simboličnim imenima ((1) „pokretači“, (2) „čuvari“, (3) „upitnici“, (4) „problematični“ i (5) „bezutjecajni“).

  1. „Pokretači“ – velike izvozno orijentirane poddjelatnosti koje ostvaruju pozitivan EBITDA i zapošljavaju značajan broj zaposlenih. Od ovih poddjelatnosti očekuje se da ostvaruju veće stope rasta i zapošljavanja od kretanja BDP-a, odnosno preko 5%, koji se temelji prvenstveno na povećanju izvoza. Ključne industrijske poddjelatnosti.
  2. „Čuvari“ – velike industrijske poddjelatnosti usmjerene na domaće tržište koje ostvaruju pozitivan EBITDA i zapošljavaju značajan broj zaposlenih. S obzirom na orijentaciju na domaće tržište, očekuju se stope rasta u skladu s kretanjima nacionalne ekonomije, u prosjeku od 1 do 5%. Zadržavanje ili blago povećanje broja zaposlenih. Važne industrijske poddjelatnosti.
  3. „Upitnici“ – poddjelatnosti koje ostvaruju pozitivan EBITDA, bez obzira na orijentaciju (izvoz ili domaće tržište), ali nisu dovoljno velike niti imaju jasno definiranu tržišnu perspektivu da bi se mogle rasporediti u ključne poddjelatnosti.
  4. „Problematični“ – poddjelatnosti koje ostvaruju gubitke, nisu konkurentne, visoko su zadužene, ovisne o vanjskim čimbenicima.

5. „Bez utjecaja“ – poddjelatnosti koje s obzirom na realizirane prihode i broj zaposlenih te uvažavajući projekcije razvoja, nemaju i neće imati           značajnijeg utjecaja na industriju.

Gdje se nalazi Izdavačka djelatnost u Industrijskoj strategiji RH 2014-2020?

J. 58. 1 Izdavanje knjiga, periodičnih publikacija i ostale izdavačke djelatnosti u Industrijskoj strategiji 2014-2020 nalazi se u poddjelatnosti “Čuvari” (izvor: Industrijska strategija RH 2014-2020, str. 286, Tablica 111, R.b.10)

Razdoblje na koje se odnosi Industrijska strategija Republike Hrvatske je pri kraju, treba se nadati da će Hrvatski sabor izdavačku djelatnost u novoj strategiji (koja je bitna i za korištenje EU fondova) opet ocijeniti kao”čuvare”, odnosno važnu industrijsku poddjelatnost, te da će se Industrijska strategija kao “alat države odnosno državne politike, usmjeren ka unaprjeđenju poslovnog okruženja prema onim područjima, sektorima ili tehnologijama od kojih se očekuje veći doprinos gospodarskom rastu i društvenom blagostanju” i primijeniti.

 

Share: