Ministarstvo kulture / Započeo rad na analitičkom izvještaju o hrvatskoj kulturnoj politici

Ministarstvo kulture pokreće sustavnu analizu stanja kulturne politike Republike Hrvatske. Izvještaj o hrvatskoj kulturnoj politici bit će prvi takav sveobuhvatni dokument koji se izrađuje dvadeset godina nakon što je objavljen Nacionalni izvještaj o kulturnoj politici Republike Hrvatske iz 1998. godine. min-kulture.hr

Share: