Plavi ured / Edukacije u najavi

Besplatne edukacije Plavog ureda koje će održati u drugoj polovici mjeseca ožujka:

  • Pravni i porezni pogled na paušalni obrt / 15. ožujka 2019. 9.00-15.00
  • Izrada poslovnog plana / 18. ožujka 2019. 9.00-15.30
  • Upravljanje budžetom za poduzetnike početnike / 19. travnja 2019. 9.00-15.30
  • Poslovanje paušalista s inozemstvom / 20. travnja 2019. 12.00-15.30
  • Korištenje društvenih mreža u poslovanju / 21. ožujka 2019. 9.00-15.30
  • Web strategija / 25. ožujka 2019. 9.00-15.30
  • Start-up akademija / 26.-29. ožujka 2019. 9.00-15.30

669 održanih seminara / 150 tema / 6787 sati edukacije / 10443 polaznika / 112 predavača (stanje na dan 6. ožujka 2019.)

Uključite se. Plavi ured – Zagreb za poduzetnike / Edukacije

Share: