Javni poziv za programe u okviru službenog kulturnog i umjetničkog programa projekta Rijeka 2020 – EPK

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture raspisalo je 11. ožujka 2019. Javni poziv za programe u okviru službenog kulturnog i umjetničkog programa projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

Rok za prijavu 11. travnja 2019.

Programi će se realizirati u razdoblju od 1. veljače do 31. prosinca 2020. godine u gradu Rijeci i/ili na području Primorsko-goranske županije, uz mogućnost ekstenzije dijela programa, odnosno odvijanja dijela aktivnosti drugdje.

Na poziv se mogu prijaviti isključivo programi čiji su dominantni sadržaji javna kulturna i umjetnička događanja. Ostale aktivnosti poput produkcije umjetničkih radova, izdavanja knjiga i publikacija, radionice i slično mogu biti dio ukupnog programa samo u slučaju kada su potrebni i/ili sadržajno i konceptualno vezani za javna događanja.

Prijave na Javni poziv moguće su u dvije kategorije:

  1. sufinanciranje (prijavitelji mogu biti pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj, dok partneri mogu biti pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u zemlji i inozemstvu)
  2. obilježavanje (prijavitelji mogu biti pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u zemlji i inozemstvu)

Rijeka 2020 – Javni poziv

 

 

Share: