Stupanje na snagu Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 i izmjeni Uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ

Hrvatski sabor donio je na sjednici održanoj 1. ožujka 2019. Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ. Zakon je  objavljen u Narodnim novinama br. 25/2019. dana 13. ožujka 2019. i stupa na snagu osmog dana od objave – 21. ožujka 2019.

Zakon sadrži četiri članka – opće odredbe, nadležna tijela, prekršajne odredbe i završne odredbe. Članak III. Prekršajne odredbe navodi da će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kazniti trgovac – pravna osoba ako uporabom tehnoloških mjera ili drugačije klijentu blokira ili ograniči pristup svom internetskom sučelju zbog razloga povezanih s državljanstvom, mjestom boravišta ili mjestom poslovnog nastana klijenta; zbog razloga povezanih s državljanstvom, mjestom boravišta ili mjestom poslovnog nastana klijenta preusmjerava tog klijenta, uz pomoć grafičkog oblikovanja, uporabe jezika ili drugih značajki koje čine internetsko sučelje specifičnim za klijente određenog državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana, na inačicu svojeg internetskog sučelja različitu od onog internetskog sučelja kojemu je klijent prvotno želio pristupiti, osim ako je klijent izričito pristao na takvo preusmjeravanje; ……

Cijeli zakon pročitajte u rubrici Zakoni.

 

Share: