FFPU / Prvo međunarodno javno čitanje Homerove Ilijade u sklopu festivala “Festival Europeen Latin Grec” / 22. ožujka 2019.

Filofozofski fakultet u Puli sudjeluje u javnom čitanju Homerove Ilijade danas od 10 do 11 sati. Uz čitanje odlomaka prve knjige Homerove Ilijade na hrvatskom, starogrčkom, engleskom, češkom, hindskom i japanskom jeziku, održat će se i kratko izlaganje o Homeru, kratka interpretacija prve knjige te prikazivanje videoisječaka. Događanje, koje se organizira u sklopu 11. Europskoga latinsko-grčkoga festivala –  Festival Européen Latin Grec, otvoreno je za sve zainteresirane građane. ffpu.unipu.hr

 

 

 

 

Share: