1. travnja 2019. na snagu stupa Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/2018)

Hrvatski sabor donio je na sjednici održanoj 7. prosinca 2018. Zakon o državnom inspektoratu. Zakon je objavljen 20. prosinca 2018. u Narodnim novinama br. 115/2018. i stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.

“Inspekcijske poslove iz djelokruga Državnog inspektorata, sukladno člancima 5. – 28. ovoga Zakona, obavljaju tržišna inspekcija, sanitarna inspekcija, veterinarska inspekcija, poljoprivredna inspekcija, lovna inspekcija, šumarska inspekcija, fitosanitarna inspekcija, turistička inspekcija, rudarska inspekcija, inspekcija opreme pod tlakom, energetska inspekcija, inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama, inspekcija rada, građevinska inspekcija, inspekcija zaštite okoliša, inspekcija zaštite prirode i vodopravna inspekcija.” (Članak 8.)

(Članak 137.) “Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 116/08., 123/08. i 49/11.)

– Zakon o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 113/08. i 88/10.)

– Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 14/14. i 56/16.)

– Zakon o turističkoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 19/14.)

– Zakon o Inspektoratu rada (»Narodne novine«, br. 19/14.)

– Zakon o izmjenama Zakona o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 14/14.).”

Članak 131. Zakona o državnom inspektoratu navodi da će se inspekcijski poslovi započeti prema odredbama Zakona koji su navedeni u tome članku nastaviti i dovršiti prema odredbama tih Zakona.

Zakon možete pročitati u rubrici Zakoni.

Share: