Europski parlament usvojio izmjene Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu

Europski parlament usvojio je danas na plenarnoj sjednici izmjene Direktive o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu. Zastupnici su usvojili direktivu s 348 glasova za, 274 protiv i 36 suzdržanih. U Europskom parlamentu je time okončan zakonodavni postupak koji je započeo 2016. godine. U nadolazećim tjednima države članice moraju odobriti odluku Parlamenta. Ako države članice prihvate tekst koji je usvojio Europski parlament, Direktiva će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasilu, a države članice imat će dvije godine da je provedu. europarl.europa.eu

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu / Document 52016PC0593,  Bruxelles,  14.9.2016. Eur-Lex

 

Share: