Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta / Stupanje na snagu dva nova pravilnika

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donijelo je 20. ožujka 2019. dva nova pravilnika:

  • Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi
  • Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi.

Pravilnici su objavljeni 29. ožujka 2019. u Narodnim novinama br. 32/2019 i stupaju na snagu danas, 1. travnja 2019.

Pravilnike možete pročitati u rubrici Pravilnici

Danas, 1. travnja 2019., na snagu je stupio i Zakon o državnom inpektoratu.

Share: