EORI broj

EORI broj je identifikacijski broj za carinske svrhe, potreban u slučaju poslovanja s trećim zemljama prilikom internacionalizacije poslovanja. Dodjeljuje se temeljem podnesenog Zahtjeva za dodjelu EORI broja mjesno nadležnoj carinarnici.

Sve podatke o EORI broju saznajte na Središnjem državnom portalu / Ministarstvo financija / Carinska uprava

Share: