Ministarstvo kulture / Javni poziv za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva i prevoditeljima za najbolja ostvarenja na području književnog prevodilaštva u 2018. godini

Ministarstvo kulture objavilo je 12. travnja 2019.  Javni poziv za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva i prevoditeljima za najbolja ostvarenja na području književnog prevodilaštva u 2018. godini. 

Dosadašnji natječaj za dodjelu stimulacija autorima najkvalitetnijih književnih djela u protekloj godini proširuje se dodavanjem kategorije stimulacija za prevoditelje.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnoga poziva.

Pročitajte na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

Share: