DZIV / Objavljene dvije nove direktive Europskog parlamenta i Vijeća iz područja autorskog i srodnih prava

Državni zavod za intelektualno vlasništvo na svojim mrežnim stranicama donosi obavijest o dvije nove direktive iz područja autorskog i srodnih prava koje su objavljene u Službenom listu Europske unije L 130 od 17. svibnja 2019. godine.

Direktiva (EU) 2019/790 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i izmjeni direktiva 96/9/EZ i 2001/29/EZ

Direktiva (EU) 2019/789 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose organizacija za radiodifuziju i reemitiranja televizijskih i radijskih programa te o izmjeni Direktive Vijeća 93/83/EEZ

Direktive stupaju na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije, a države članice obavezne su uskladiti svoje zakonodavstvo s navedenim direktivama do 6. lipnja  2021. godine.

Pročitajte na www.dziv.hr

 

Share: