U Narodnim novinama objavljen Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika i Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

Ministarstvo financija donijelo je 20. svibnja 2019. Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika. Pravilnik je objavljen 24. svibnja 2019. u Narodnim novinama br. 53/2019 i stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama, osim članka 20. stavka 1. točke 2., članka 21. stavaka 1., 2. i 5. i članaka 22., 27., 28. i 29. Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020. Pavilnik je donešen temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Pročitajte u rubrici Pravilnici.

Hrvatski sabor donio je 9. svibnja 2019. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama. Zakon je objavljen 22. svibnja 2019. u Narodnim novinama br. 52/2019 i stupa na snagu 1. siječnja 2020. Zakonom se uređuje obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanje članarine turističkoj zajednici. Pročitajte u rubrici Zakoni.

 

Share: